Maj 10 2019

WARSZTATY POETYCKIE

   9 maja w naszej książnicy w ramach TYGODNIA BIBLIOTEK gościła Małgorzata Jurek, poetka z Opoczyńskiego Klubu Literackiego
„Nad Wąglanką”, który działa przy bibliotece. Poetka opowiedziała o swojej twórczości, początkach pisania i klubie literackim. Zachęciła dzieci do pisania własnych wierszy.

Następnie poprowadziła ona warsztaty poetyckie dla uczniów kl. V d Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opocznie pod  kierunkiem nauczycielki Justyny Nowak i bibliotekarki Elżbiety Koćmiel.

Dzieci pracowały w trzech grupach. Z wyrazów i fraz zaczerpniętych  z wierszy lokalnych twórców dzieci tworzyły własne utwory. Z powierzonych im zadań uczniowie wywiązali się znakomicie! Niektórzy zaprezentowali drzemiący w nich talent pisarski! Dlatego też zostali zaproszeni do biblioteki na kolejne spotkania.

Na zakończenie pani Małgosia przeczytała zebranym wiersze, z których zaczerpnęła materiały do warsztatów. Uczniowie mogli porównać swoje utwory z oryginalnymi.