Cyfrowe Archiwum Trad. Lokalnej

Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie zaprasza do odwiedzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej działającego przy MBP.

Projekt Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej prowadzony jest przez Ośrodek KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego). Projekt zakłada, że biblioteki gminne staną się podstawą funkcjonowania społecznych archiwów historycznych, które będą przestrzenią aktywizacji mieszkańców wsi i małych miast do ocalania i upowszechniania lokalnej historii i tradycji. Biblioteki zbierają, opracowują i digitalizują lokalne zdjęcia, pamiątki, korespondencję, dokumenty osobiste. Każda biblioteka posiada stronę w domencie archiwa.org, na której prezentuje katalog swoich zbiorów w postaci zaopatrzonych w metadane miniaturek.

Zapraszamy do współtworzenia tego archiwum. Mogą Państwo przynieść do nas stare fotografie, dokumenty i pamiątki dotyczące Państwa rodziny lub powiatu opoczyńskiego.
Dokumenty po zeskanowaniu i umieszczeniu w CATL Opoczno zostaną Państwu zwrócone. Ocalmy od zapomnienia naszą lokalną historię.

Osobą odpowiedzialną za tworzenie lokalnego archiwum jest pani Beata Wójcik, pracownik Czytelni multimedialnej.

Kontakt: Beata Wójcik, e-mail: czytelnia.opoczno@wp.pl, tel. 44 755 35 50.