„Montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Matki” w GBP w Białaczowie

Cze 01 2018

,,Nie odpowiadajcie razem i osobno

Że nie ma ludzi niezastąpionych

Bo przecież moja matka…”

Ksiądz Jan Twardowski

 

W dniu 26 maja 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie zorganizowała „Montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Matki”  z udziałem osób 17+, który odbył się w Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie, którego pomysłodawcą była dyrektor biblioteki –Izabela Wiktorowicz.

Spotkanie to było próbą opisania matki jako kobiety o wielu twarzach, pełniącej  niezliczoną ilość ról i najważniejszej osoby w życiu każdego dziecka, bez wglądu na to czy jest, czy była – zawsze będzie najukochańsza, najważniejsza i najbardziej potrzebna.

Przygotowany występ był wyrazem wdzięczności  nie tylko rodzicielkom, ale także Matce – Ojczyźnie,  w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  i Matce Boskiej Królowej Polski – opiekunce nas wszystkich.

Montaż dedykowany był  wszystkim  mamom obecnym na przedstawieniu, tym, które  z różnych przyczyn nie mogły w nim uczestniczyć oraz  tym, które na zawsze pozostaną  w pamięci swoich dzieci.

Matka, mama, mamusia – to  słowa rozpoznawalne na całym świecie. Wypowiadane przez dzieci w każdym wieku z troską, uwielbieniem a czasem trwogą – zależnie od chwili, emocji i roli jaką w danym momencie pełni dla nas rodzicielka. Jednakże, niezależnie od języka w jakim te słowa są wypowiadane, bez względu na wiek, płeć, rasę, czy przynależność religijną, na każdej szerokości geograficznej miłość matki i dziecka jest zawsze taka sama – piękna, wzniosła i bezwarunkowa.

 

Swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Białaczów – Jacek Reszelewski, który oficjalnie rozpoczął to spotkanie i złożył  życzenia wszystkim mamom, Przewodniczący Rady Gminy Białaczów – Zdzisław Prusek, Sekretarz Gminy – Andrzej Urbańczyk, Ks. Paweł Kaszuba, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie – Teresa Łukasik, Kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych, Promocji i Rozwoju Gminy  – Anna Kaźmierczyk, Kierownik Domu Dziennego Pobytu  Senior Wigor w Miedznej Drewnianej –Marzena Grzesińska, Radni: Marzanna Paduszyńska, Beata Wilk, Andrzej Martyka, Maciej Franaszczyk, Jadwiga Pawłowska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opocznie- Wiktor Biernacki, dyrektorzy szkół: dyrektor Gimnazjum w Białaczowie- Anna Smolarczyk, dyr. SP w Białaczowie- Małgorzata Kocemba, dyr. SP w Miedznej Drewnianej –Mariola Zalega, dyr. SP w Petrykozach Beata Purgat, Sołtys Sołectwa Białaczów- Bożena Zielińska, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Białaczowie.

Po występie nastąpiło wręczenie nagród zwycięzcom w konkursie plastycznym „Portret Mamy” oraz poetyckim „Wiersz dla mamy”.

Nagrodzeni w konkursie plastycznym:

Kategoria kl.”0”

I miejsce  –  Kacper Smak SP Skronina

II miejsce – Zuzanna Pacan SP Miedzna Drewniana

III miejsce – Natalia Badura  SP Skronina

Kategoria  IV – VII

I miejsce – Olga Siuda SP Petrykozy

II miejsce – Dominika Tomasik SP Miedzna Drewniana

III miejsce – Amelia Wereszka  SP Petrykozy

Wyróżnienia:

Dominika Kocemba  SP Białaczów

Aleksandra Kata SP Miedzna Drewniana

Nagrodzeni w konkursie poetyckim W KAT. IV – VII:

I miejsce   – Aleksandra Kata SP Miedzna Drewniana

II miejsce  – Aleksandra Bolarczyk  SP Petrykozy

III miejsce – Mateusz Wojciechowski SP Białaczów

Wyróżnienia:

Anna Kałuża SP Petrykozy

Anna Fornal SP Skronina

W montażu wzięli udział:  Izabela Wiktorowicz, Małgorzata Telecka,   Iwona Kozieł,  Katarzyna Zielińska, Marzanna Paduszyńska, Beata Wilk, Joanna Świątek, Radosław Pręcikowski, Zbigniew Szpoton, Marzena Grzesińska,  Barbara Grzesińska, Janina Sobczyk, Diana Taraska, Jakub Telecki, Łukasz Wilk, Weronika Grzesińska i Damian Piwowarczyk.

Sponsorami nagród w obu przeprowadzonych konkursach byli:

Pani Jadwiga Pawłowska- Radna Rady Gminy Białaczów i  Pan Zdzisław Prusek- Przewodniczący Rady Gminy Białaczów.

Słodki poczęstunek zapewniła firma- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Pekar Jerzy Milcarz Alicja Milcarz.

Przy dekoracji pomagały: Pani Zofia Kresińska, Beata Rzepka oraz Jolanta Lis.

Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Białaczów- Pana Jacka Reszelewskiego za pomoc pracowników Urzędu Gminy Białaczów przy organizacji  uroczystości.

Dyrektor biblioteki-Izabela Wiktorowicz składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w w/w przedsięwzięcie.