Narada bibliotekarzy powiatu opoczyńskiego

cze 28 2017

W dniu 26 czerwca 2017 roku odbyła się narada pracowników merytorycznych bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego. Spotkanie poprowadziła instruktor MBP – Iwona Chróstowska.

P1030223

W pierwszej części narady głos zabrała Małgorzata Brola z działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów MBP. Zrelacjonowała ona treść szkolenia „Kontrola zarządcza w instytucjach kultury”, które odbyło się 25 maja 2017 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Prelegentka przedstawiła obowiązujące w kwestii kontroli zarządczej w instytucjach kultury przepisy, oraz przykładowe regulaminy kontroli obowiązujące w bibliotekach.

Instruktor MBP w Opocznie – Iwona Chróstowska przedstawiła zebranym prawne aspekty pobierania opłat bibliotecznych. Analizując Ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami, Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz treść statutów i regulaminów udostępnień w wybranych bibliotekach instruktor omówiła zasadność opłat bibliotecznych. Prelegentka zwróciła również uwagę na nadużycia w interpretacji niektórych zapisów Ustawy, oraz rozbieżność opłat pobieranych przez biblioteki publiczne.

Po krótkiej przerwie głos zabrały: Beata Wójcik – pracownik Czytelni multimedialnej MBP w Opocznie, oraz instruktor Iwona Chróstowska. Bibliotekarki opowiedziały zebranym na naradzie o szkoleniu „Widzieć więcej. O możliwościach książki obrazowej”, które miało miejsce w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Podczas swojego wystąpienia prelegentki zaprezentowały dostępne w zbiorach MBP książki obrazowe, oraz sposoby pracy z ich wykorzystaniem.

Następnie przedstawiciele bibliotek gminnych zrelacjonowali przebieg Nocy Bibliotek 2017 w swoich placówkach. Podczas swoich prelekcji bibliotekarki zaprezentowały różnorodność działań podejmowanych w ramach tej imprezy czytelniczej.