O Żydach i Żydówkach

cze 17 2017

Wielokulturowości Opoczna, śladom kultury żydowskiej w naszym mieście oraz zwalczaniu stereotypów poświęcone były zajęcia „O Żydach i Żydówkach” zorganizowane przez MBP w Opocznie 14 czerwca 2017 r. Podczas spotkania uczniowie klas pierwszych ZSO w Opocznie poznawali elementy kultury, zwyczaje i historię tej ważnej w dziejach naszego miasta mniejszości.

Na początku poprosiliśmy młodzież o podzielenie się skojarzeniami na temat Żydów i judaizmu. Okazało się, że większości młodych ludzi te dwa pojęcia kojarzą się głównie z tragedią Holokaustu i zagładą milionów ludzi. Młodzież miała również za zadanie wypisać na kartkach wszelkie zasłyszane stereotypy dotyczące Żydów, a następnie wyrzucić je do kosza. Zależało nam na tym, aby nasze spotkanie pozbawione było fałszywych i nieuzasadnionych uprzedzeń. Goście obejrzeli wypowiedzi młodych ludzi, którzy w pewnym momencie swojego życia musieli zmierzyć się z pytaniem „Jestem Żydem i co dalej?”. Dla większości był to pierwszy kontakt z osobami, które wprost mówią o swoim żydowskim pochodzeniu i sposobie na odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Uczniowie sprawdzili również swoją dotychczasową wiedzę na temat kultury żydowskiej w quizie przygotowanym za pomocą aplikacji Plickers. Nowoczesna forma testu spodobała się gościom, a odpowiedzi na pojawiające się w quizie pytania pozwoliły dowiedzieć się więcej. W przeprowadzeniu zajęć wspierał nas dyrektor MDK  w Opocznie Andrzej Śliwka, który od lat interesuje się historią społeczności żydowskiej w naszej okolicy. Opowiedział on o swoich sukcesach w poszukiwaniu śladów mniejszości żydowskiej oraz potrzebie ocalenia pamięci o roli Żydów w życiu naszego miasta. W dalszej części spotkania młodzi ludzie zmierzyli się z faktami i mitami dotyczącymi Żydów, usłyszeli jak brzmi język hebrajski i jidysz oraz zapisali swoje imię po hebrajsku. Na koniec uczestnicy zajęć ponownie zapisali swoje skojarzenia temat Żydów i judaizmu. Tym razem ich spostrzeżenia były zupełnie odmienne. Przeważały pojęcia związane bezpośrednio z kulturą żydowską. Nam najbardziej spodobało się stwierdzenie „Człowiek jak każdy inny”.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali interaktywne książki”O Żydach i Żydówkach”.

Organizatorami konkursu „O Żydach i Żydówkach” są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Humanity in Action Polska.

frsi Humanity in Action