Podsumowanie Konkursu Opoczyńskiej Gwary Pisanej

Paź 24 2018

17.10.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie odbyło się Podsumowanie Konkursu  Opoczyńskiej Gwary Pisanej. Jerzy Misiurski, dyrektor opoczyńskiej książnicy wraz z Adamem Grabowskim, dyrektorem opoczyńskiego muzeum,  opowiedzieli zebranym o realizacji projektu, współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mającego na celu wydanie „Słownika gwary opoczyńskiej”. W ramach projektu zostały zorganizowane dwa konkursy: Konkurs Opoczyńskiej Gwary Mówionej i Konkurs Opoczyńskiej Gwary Pisanej.Konkurs Opoczyńskiej Gwary Pisanej był skierowany do trzech grup wiekowych:

-grupa I – uczniowie szkół podstawowych

-grupa II – uczniowie szkół ponadpodstawowych

-grupa III – osoby powyżej 20. roku życia

Jury w składzie: Jan Łuczkowski (etnograf, przewodniczący komisji konkursowej), Stanisława Dłużewska – Pawlik (etnograf), Justyna Stępień (polonistka ze SP nr 3 w Opocznie)  oceniało prace  w kategorii wiersz lub inne małe formy literackie pisane opoczyńską gwarą.

Na konkurs wpłynęło 12 prac z II i III grupy wiekowej, zaś z I grupy nie została dostarczona żadna praca.

Członkowie jury, kierując się następującymi kryteriami oceny:

-właściwy dobór repertuaru

-zachowanie ludowego charakteru utworu

-ogólny wyraz artystyczny

wyłonili laureatów i  ogłosili wyniki konkursu:

Grupa II

I miejsce – Marcelina Ziółkowska za wiersz „Za dziadków moich”

II miejsce – Dominik Maruszewski za wiersz „Historia o kurce”

III miejsce – Karol Gąsieniec za wiersz „Baba”

W tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia:

– Bartłomiej Grzegorczyk  za wiersz „Żniwa”

– Julia Wieruszewska za wiersz „O Opocznie”.

Grupa III

I miejsce – Alina Lasota za utwór  „Łopocnionka”

II miejsce – Marianna Ksyta za utwór „ Środopoście”

III miejsce:

– Grażyna Zawadzka za utwór „ Co z tą Walinciakowum”

– Waldemar Jóźwik za utwór „Z łopowieści dziadka”

W tej kategorii przyznano trzy wyróżnienia:

– Teresa Wróbel za utwór „Tako miłość”

– Janina Wolowska za utwór „Moja wies”

–  Anna Szpoton za utwór „Mysa”.

Chętni uczestnicy konkursu prezentowali zebranym swoje utwory, zaś członkowie jury wypowiadali o nich swoje opinie.