Uwaga Czytelnicy !

Mar 24 2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypo­spol­itej­ Polskiej stanu epidemii oraz komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności bibliotek.

W związku z powyższym Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie  wraz ze swoimi filiami wiejskimi zawiesza obsługę czytelników do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że za przetrzymane materiały biblioteczne, opłaty nie będą pobierane.