Wyniki akcji „Zostań SuperCzytelnikiem!”

wrz 01 2017

Drodzy Czytelnicy, z przyjemnością ogłaszamy wyniki naszej akcji „Zostań SuperCzytelnikiem”!
Protokół jury akcji „Zostań SuperCzytelnikiem” organizowanej przez Oddział dla dzieci MBP w Opocznie:
„Zostań SuperCzytelnikiem” to akcja mająca na celu promocję czytelnictwa oraz wyrabianie u najmłodszych nawyku korzystania z biblioteki. Adresatami akcji były dzieci w wieku 3-9 lat, posiadające własną kartę biblioteczną w MBP w Opocznie.
Jury w składzie:
1. Jerzy Misiurski – dyrektor MBP w Opocznie
2. Maria Wijata – pracownik Oddziału dla dzieci
3. Beata Wójcik – pracownik Czytelni multimedialnej
• ustaliło, iż w ramach konkursu złożono 15 kart z kompletem pieczątek,
• postanowiło nagrodzić Dyplomami SuperCzytelnika wszystkich uczestników konkursu,
• postanowiło przyznać nagrody rzeczowe wszystkim uczestnikom akcji, którzy zebrali komplet pieczątek.

Lista laureatów:
Deka Iga 4 lata
Franaszczyk Maja 6 lat
Kobalczyk Oliwia 9 lat
Konecka Zofia 9 lat
Mirek Hanna 7 lat
Pietrasik Adam 4 lata
Pietrasik Marcin 7 lat
Pogorzała Hanna 4 lata
Pogorzała Zofia 8 lat
Sędkowski Jakub 9 lat
Sieruga Piotr 6 lat
Wilk Wojciech 7 lat
Włodarczyk Anna 5 lat
Wolska Aleksandra 8 lat
Zając Julia 7 lat

Serdecznie gratulujemy laureatom, zapraszamy po odbiór nagród!

Dyplom superczytelnika jpg