Biblioteka Nowa w Drodze

Lis 02 2017

Realizowane w ostatnich latach i obecnie programy „Biblioteka +” oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 zakładają przekształcenie bibliotek publicznych w centra dostępu do wiedzy i kultury, a także w miejsca odpowiadające różnym oczekiwaniom, takim jak: dostęp do mediów elektronicznych i zasobów cyfrowych, wspomaganie media literacy, tworzenie przestrzeni do poszukiwań i inspiracji czy też wsparcie dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Stawiają zatem przed bibliotekami nowe wyzwania.  W spełnianiu tych wyzwań biblioteki wspomagają oferowane w ramach Biblioteki + i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa programy takie jak: „Infrastruktura bibliotek”, program szkoleń dla bibliotekarzy, MAK+, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

W dniach od 17 do 20 października 2017 r. w Republice Czeskiej gościła delegacja dyrektorów polskich bibliotek. Wizytę w ramach programu „Biblioteka Nowa w Drodze” zorganizował Instytut Książki z Krakowa, który wytypował ponad czterdziestu dyrektorów z terenu całej Polski.

Uczestnictwo w seminarium było formą wyróżnienia dla dyrektorów placówek bibliotecznych, których działalność została dostrzeżona w aspekcie podnoszenia standardów bibliotek.

W seminarium uczestniczył p. o. dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie Jerzy Misiurski. Placówka już dwukrotnie składała wniosek do programu „Infrastruktura bibliotek”.

Bibliotekarze z całej Polski odwiedzili dwie biblioteki w Brnie – Morawską Bibliotekę Krajową oraz Bibliotekę im. Jiříego Mahena. Każda z nich zachwyciła niezwykłą architekturą oraz bogatą ofertą czytelniczą i kulturalną. Obie biblioteki realizują liczne projekty mające na celu szerzenie czytelnictwa. Morawska Biblioteka Krajowa posiada bogaty księgozbiór specjalistyczny i naukowy, zajmuje się również konserwacją starodruków oraz pozycji o znaczeniu historycznym. Pełni funkcję krajowej (odpowiednik naszej wojewódzkiej) biblioteki w południowych Czechach, a w roku 2009 uznana została za organizację naukową.

Biblioteka im. Jiříego Mahena w Brnie jest największą miejską biblioteką publiczną na Morawach oraz drugą największą biblioteką publiczną w Republice Czeskiej. Oferuje bogaty wybór literatury pięknej oraz naukowej, czasopisma, gazety, materiały audiowizualne oraz muzyczne, elektroniczne czytniki książek, gry planszowe oraz zestawy tematyczne do zabaw dla dzieci. W bibliotece znajduje się również baza materiałów dla osób niewidomych i słabowidzących.

W obu bibliotekach uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać wykładów na temat pracy bibliotekarza. Jednym z prelegentów był prof. Jiří Trávníček, który przedstawił obraz czeskiej kultury czytelniczej na tle uwarunkowań polskich oraz dokonał miniprzeglądu bibliotek czeskich.

Następnym punktem wyjazdu było miasto Soběslav, które liczy 7,5 tys. mieszkańców i znajduje się tam jedna z najpiękniejszych bibliotek publicznych w Republice Czeskiej. Od 2010 roku biblioteka mieści się w zrewitalizowanym północnym skrzydle gotyckiego zamku – jednym z najważniejszych zabytków w Soběslawiu. Autorem projektu „Ochrona zabytkowego zamku – Soběslav” jest Jaromír Kročák. W stare mury zamku wkomponowana została konstrukcja wykonana z żelaza i szkła, którą w każdej chwili można zdemontować i przenieść w inne miejsce. Biblioteka pełni rolę centrum komunikacyjnego i kulturalnego w całym mieście i regionie. Wewnątrz i na tarasie biblioteki odbywają się liczne spotkania autorskie, prelekcje, wystawy i koncerty.

Po wizytach studyjnych w bibliotekach w Brnie i Sobieslaviu, trzeci i czwarty dzień seminarium spędzili bibliotekarze na poznawaniu kolejnych bibliotek, tym razem w Pradze i Hradcu Králové. Pierwszą z nich była jedyna na naszej trasie zabytkowa biblioteka: składająca się z dwóch sal – filozoficznej i teologicznej biblioteka w klasztorze na Strahovie w Pradze, założona w 1143 roku. Imponujący księgozbiór wzbogacony o gabinet osobliwości, piękne freski sprawiają, że jest ona zaliczana do najpiękniejszych bibliotek na świecie.

Kolejna biblioteka – Narodowa Biblioteka Techniczna (godny podziwu nowoczesny obiekt w praskiej dzielnicy Dejvice) z ponad 1,5 milionowym księgozbiorem jest największą i najstarszą biblioteką oferującą literaturę techniczną w Republice Czeskiej. Jej podstawową funkcją jest zapewnienie literatury fachowej oraz pomocy naukowej studentom, pedagogom i pracownikom naukowym. Wyposażona jest w wiele nowinek technicznych pozwalających na sprawniejsze docieranie do pożądanych informacji. Biblioteka cieszy się tak wielką popularnością wśród studentów, że do gabinetów pracy indywidualnej czy grupowej (do wynajęcia przez chcących pracować w odosobnieniu) są już zapisy na kolejny rok kalendarzowy.

W praskiej bibliotece uczestnicy wysłuchali wykładu zawierającego przedstawienie i omówienie wyników statystycznych czytelnictwa w Czechach na przestrzeni ostatnich lat, który wygłosił dr Roman Giebisch z czeskiej Biblioteki Narodowej (to już drugi wykład w ramach tej edycji seminarium po spotkaniu z prof. Jiřím Trávníčkiem z Czeskiej Akademii Nauk).
W ostatni dzień seminarium uczestnicy mieli okazję podziwiać dwie nowatorskie biblioteki w Hradcu Králové: Bibliotekę Miejską (siedziba w byłej fabryce) oraz Bibliotekę Edukacyjną i Naukową (nowoczesny gmach). W obydwu bibliotekarze mieli możliwość nie tylko podziwiania oryginalnych rozwiązań architektonicznych, ale i wysłuchania obszernych informacji o innowacyjnych programach skierowanych zarówno do czytelników literatury naukowej, jak i tych poszukujących w księgozbiorach bibliotecznych książki rozrywkowej, a także o inicjatywach skierowanych do dzieci i młodzieży.

W ciągu czterech dni bibliotekarze zapoznali się z najnowszymi rozwiązaniami jakie zastosowano w czeskich bibliotekach  – „Wiele pomysłów może mieć doskonałe zastosowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie, zwłaszcza opierając się na przykładzie biblioteki w Soběslawiu, która jest doskonałym przykładem połączenia zabytkowego zamku  z nowoczesną technologią budownictwa” podsumowuje Jerzy Misiurski.