Klub Przyjaciół Biblioteki

Klub Przyjaciół Biblioteki przy Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie powstał 6 października 2010 r.
Klub skupia wokół siebie dzieci i młodzież pragnącą brać aktywny udział w pracach i życiu biblioteki. W strukturze Klubu funkcjonują trzy sekcje:
-> Porządkowa (obkładanie i podklejanie książek, układanie książek na półkach, porządkowanie czasopism)
-> Propagandy wizualnej (przygotowywanie plakatów, zaproszeń, gazetki)
-> Kronikarsko-archiwalna (sporządzanie notatek ze spotkań, prowadzenie kroniki Klubu, pomoc w prowadzeniu kroniki Oddziału dla Dzieci, pomoc w uzupełnianiu teczek zagadnieniowych)

KODEKS PRZYJACIELA BIBLIOTEKI

  • Członek Klubu Przyjaciół Biblioteki:
  • zna regulamin i zasoby Oddziału dla dzieci MBP w Opocznie
  • regularnie uczestniczy w spotkaniach Klubu oraz imprezach organizowanych przez bibliotekę
  • chętnie i sumiennie wykonuje powierzone mu obowiązki
  • propaguje czytelnictwo wśród kolegów i przyjaciół
  • systematycznie poszerza swoją wiedzę o książce i warsztacie informacyjnym biblioteki by skutecznie pomagać innym czytelnikom
  • dba o estetykę i porządek w bibliotece
  • godnie reprezentuje bibliotekę na zewnątrz