NARADA PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

Cze 29 2018

W dniu 21 czerwca 2018 roku, w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie odbyła się narada dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego.

Spotkanie, w którym wzięło udział 14 bibliotekarzy z terenu powiatu, poprowadziła Zofia Konecka – instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie. Tematem przewodnim narady było podsumowanie działalności bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego w „Tygodniu Bibliotek” oraz podczas „Nocy Bibliotek” 2018 roku.

Bibliotekarze przedstawili zebranym prezentacje multimedialne przedsięwzięć realizowanych w swoich bibliotekach.

W kolejnej części narady instruktor MBP w Opocznie – Zofia Konecka zaprezentowała metody pracy z czytelnikami oraz zasygnalizowała o zbliżającym się terminie sporządzenia sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na koniec rozdano uczestnikom narady materiały szkoleniowe oraz prasę bibliotekarską i regionalną.