II Konkurs Recytatorski „Poezja lokalnych twórców”

Mar 22 2019

„Ponad wszystkie wasze uroki, Ty! Poezjo, i ty Wymowo, Jeden – wiecznie będzie wysoki: Odpowiednie dać rzeczy – słowo!”  Cyprian Kamil Norwid

21 marca to Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim – Filia w Opocznie już po raz drugi zorganizowały Konkurs recytatorski „Poezja lokalnych twórców”. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili zastępca Burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski, dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Grabowski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie Zdzisław Miękus, członkowie OKL „Nad Wąglanką” oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Wiersze twórców z naszego regionu zainspirowały 54 uczestników  do występów artystycznych, a jury w składzie Karolina Kalinowska – kierownik Filii w Opocznie, Jerzy Misiurski – dyrektor MBP w Opocznie oraz Wiktor Biernacki – prezes OKL „Nad Wąglanką ” wyłoniło zwycięzców poszczególnych kategorii.

W kategorii szkoły podstawowe (kl. 0-III), w której wzięło udział 13 uczestników, jury przyznało:

 • I miejsce – Lena Januszewska (Zespół Szkół Prywatnych w  Opocznie)
 • II miejsce – Julia Tworek (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie)
 • III miejsce – Aleksandra Poddębniak (Zespół Szkół Prywatnych w  Opocznie)

W kategorii szkoły podstawowe (kl. IV-VIII) oraz gimnazjum , w której wzięło udział 33 uczestników, jury przyznało:

 • I miejsce – Zuzanna Wiktorowicz (Szkoła Podstawowa w Ogonowicach)
 • II miejsce – Patrycja Kata (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu)
 • III miejsce – Adrianna Poddębniak (Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Opocznie)

wyróżnienia:

 • Jagoda Kmita (Gimnazjum ZSS nr 1 w Opocznie)
 • Milena Kmita (Szkoła Podstawowa w Libiszowie)

W kategorii szkoły ponadpodstawowe, w której udział wzięło 8 osób jury przyznało:

 • I miejsce – Marina Pukas (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie)
 • II miejsce – Anna Pankiewicz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie)
 • III miejsce – Kacper Lasota (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe za udział w konkursie, zwycięzcy zostali nagrodzeni tabletami. Nagrody ufundowali Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim – Filia w Opocznie, a także sponsorzy: AGRO-Wikt, PGK Opoczno, Oknonet – Michał Kowalski i Marcin Nowakowski oraz Art – Kom Opoczno. Patronat medialnymi konkursu byli TOP Tygodnik Opoczyński oraz Radio Plus Radom.

Wieczory autorskie w bibliotece

Mar 19 2019

Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie w ostatnim czasie miała zaszczyt gościć dwie wyjątkowe osoby.

W piątek 15 marca odbyło się spotkanie z Krystyną Wieczorek, autorką  sagi „Młyn na Stawkach”. Tradycją w naszej bibliotece jest organizacja spotkań dla pani Krystyny będących promocją najnowszych części sagi. Prezentacja najnowszego tomu: „Młyn na Stawkach – Nad Pilicą”, nowej powieści historycznej „Na zawsze razem” oraz pięknego albumu „Stulecie Niepodległości Polski na Ziemi Piotrkowskiej” była okazją do podzielenia się własnymi opiniami na temat odbioru twórczości pani Krystyny przez czytelników. Pani Krystyna zdradziła również sekrety rzemiosła pisarskiego oraz wydawniczego (prowadzi wydawnictwo Tiger i sama wydaje swoje książki), a także zabrała zgromadzonych gości w sentymentalną podróż do krainy dzieciństwa. Podczas spotkania można było nabyć książki autorstwa pani Krystyny Wieczorek, która każdą z nich opatrzyła indywidualną dedykacją.

Z kolei w sobotę 16 marca swoją twórczość muzyczną i literacką prezentował pochodzący z Opoczna Robert Skrzypek, obecnie zamieszkujący w uroczej wsi w powiecie rawskim. W recitalu Robert połączył muzykę i słowa. Oprócz  swoich bardzo osobistych tekstów zaśpiewał między innymi cover Nicka Cave’a. Jego występ spotkał się z bardzo dobrym odbiorem, o czym świadczyły liczne bisy oraz prośby publiczności o kolejne takie spotkanie. Łatwość nawiązywania kontaktów pozwoliła artyście zapoznać zgromadzonych gości z przesłaniem i znaczeniem jego tekstów. Wieczór autorski  był również okazją do zapowiedzi nowego tomu poezji, który ma się ukazać we wrześniu i który na pewno będzie okazją do kolejnego spotkania.

WALENTYNKI W BIBLIOTECE

Mar 09 2019

Dnia 11 lutego 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie odbyły się Walentynki.
Walentynkowe spotkanie zostało zorganizowane z udziałem członków Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wąglanką” i Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestnicy imprezy recytowali wiersze o tematyce miłosnej przy akompaniamencie romantycznej muzyki i słodkim poczęstunku.
Organizatorkami spotkania były pracownice Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych – Zofia Konecka i Elżbieta Koćmiel, które przybliżyły zebranym wiadomości o historii Walentynek i św. Walentym.

 

„Moje wspomnienia”

Mar 05 2019

„Czułem w sobie przecież tyle sił i energii, iż oglądałem się na wszystkie strony, czy nie mógłbym być w czym jeszcze pożytecznym społeczeństwu” – Stanisław Pomian-Srzednicki.
W 1918 r. odrodziła się Polska, w 1917 r. odrodziło się polskie sądownictwo. Odbudował je Stanisław Pomian-Srzednicki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w wolnej Polsce. Dzięki ofiarności pana Jana Iwańskiego, członka OKL „Nad Wąglanką” i przyjaciela biblioteki, nasze zbiory powiększyły się o wyjątkowe wspomnienia Stanisława Pomian-Srzednickiego.
Wydane przez Fundację im. Stanisława Pomian-Srzednickiego „Moje wspomnienia”, użyczone przez Fundatorkę Agnieszkę Battelli – jego praprawnuczkę, są historią o rodzącej się niepodległej Polsce to także opowieść o obowiązku, uczciwości, praworządności a nade wszystko pracy dla drugiego człowieka.

II Konkurs Recytatorski dzieci i młodzieży „Poezja Lokalnych Twórców”

Lut 21 2019

     Już po raz drugi Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Opocznie 21 marca 2019 r. organizują konkurs recytatorski dzieci i młodzieży „Poezja lokalnych twórców”. Serdecznie zachęcamy rodziców i nauczycieli do promocji tego przedsięwzięcia i zgłoszeń uczestników.

Regulamin II Konkursu recytatorskiego „Poezja lokalnych twórców”

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Opocznie.

Miejsce i termin konkursu:

Jednoetapowy konkurs w tym roku odbędzie się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie,
Plac Kościuszki 15, dn. 21.03.2019r. o godz. 10.00

Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych
– popularyzowanie wierszy poetów z powiatu opoczyńskiego
– krzewienie lokalnego patriotyzmu
– rozwijanie zdolności recytatorskich
– zachęcanie do występów na scenie

Zasady uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu opoczyńskiego

– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza

– uczestnicy sami wybierają wiersz do recytacji (dowolnego współczesnego poety – tworzącego na terenie powiatu opoczyńskiego)

– czas prezentacji nie może przekroczyć 8 min.

– zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców klas lub nauczycieli polonistów do 08.03.2019r.

– nauczyciele dostarczają karty zgłoszeniowe do 14.03.2019r. osobiście lub za pomocą poczty
e-mailowej do MBP w Opocznie: mbpopoczno@gmail.com

Kryteria oceny:

– dobór tekstu
– dykcja i pamięciowe opanowanie wiersza
– interpretacja treści
– ogólny wyraz artystyczny (możliwe jest użycie rekwizytów, strojów itp.)

Rozstrzygnięcie konkursu

Finał konkursu, wręczenie nagród i dyplomów planowany jest po wysłuchaniu wszystkich uczestników i ok. 20 minutowej naradzie jury.

Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca w kategorii szkoły podstawowe oraz laureaci I, II, III miejsca w kategorii szkoły ponadpodstawowe otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa. Możliwe jest otrzymanie nagrody specjalnej lub wyróżnienia.

Informacje dodatkowe

– Przekazanie podpisanej zgody jest równoznaczne z możliwością nagrywania i fotografowania dziecka podczas konkursu oraz umieszczania jego wizerunku w mediach przez Organizatorów.

– Brak podpisanej zgody przez rodzica (lub opiekuna)na udział dziecka w tym przedsięwzięciu, skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.

– Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

KONKURS RECYTATORSKI „Poezja lokalnych twórców” – ZGŁOSZENIE

 

 1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. KLASA, SZKOŁA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. TYTUŁ I AUTOR RECYTOWANEGO UTWORU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nauczyciel zgłaszający :

(IMIĘ I NAZWISKO, telefon) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Karty zgłoszenia należy przesłać do 14.03.2019r., na adres mailowy: mbpopoczno@gmail.com

bądź dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie, Plac Kościuszki 15; 26-300 Opoczno

Każdy nauczyciel może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.

 

KONKURS RECYTATORSKI „Poezja lokalnych twórców” – ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka………………………………………………………. do celów związanych z uczestnictwem w II Konkursie recytatorskim „Poezja lokalnych twórców” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opocznie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim Filię w Opocznie w dn. 21.03.2019 r.

…………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica)

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Inspektorem Ochrony Danych w BPP jest pani Sylwia Madalińska (iod@pedagogiczna.edu.pl).

Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań z związanych ze wspomaganiem szkół i placówek oświatowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Fotografie umieszczone na stronie internetowej będą widniały do czasu zgłoszenia prośby o ich usunięcie przez rodzica lub opiekuna uczestnika konkursu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Dar dla biblioteki

Sty 16 2019

Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie wzbogaciła swój księgozbiór o bestselerową pozycję Ałbeny Grabowskiej „Stulecie Winnych” z autografem autorki. Książka jest epicką opowieścią o losach polskiej rodziny wplecioną w dramatyczne wydarzenia XX wieku rozpoczynającą się z chwilą wybuchu I wojny światowej, a kończy po stu latach – w czasach współczesnych. Podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy książkę wylicytował Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno i przekazał egzemplarz dyrektorowi MBP w Opocznie Jerzemu Misiurskiemu, który był jednym z prowadzących opoczyńskiego finału WOŚP. W imieniu wszystkich czytelników i pracowników biblioteki bardzo dziękujemy i oczywiście zapraszamy do lektury.

Drodzy Czytelnicy!

Sty 07 2019

Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki 🙂

Przypominamy, iż nasza biblioteka jest czynna:
poniedziałek – wtorek od godz. 10.00 do 18.00
środa – sobota od 7.30 do 15.30.

Promocja „Słownika gwary opoczyńskiej”

Gru 04 2018

Długo oczekiwana promocja „Słownika gwary opoczyńskiej” miała miejsce w środę 28 listopada 2018 r. w Muzeum Regionalnym w Opocznie. „Słownik gwary opoczyńskiej” wydany został przez opoczyńskie Muzeum oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Opocznie w ramach wspólnego projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowanie tego pionierskiego wydawnictwa zostało poprzedzone wielotygodniowymi badaniami terenowymi przeprowadzonymi przez znanego językoznawcę dr. hab. prof. UJK Stanisława Cygana. W badaniach naukowych zrealizowanych w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie powiatu opoczyńskiego udział wzięła również Stanisława Dłużewska-Pawlik – etnograf oraz Paulina Fura – filolog polski. Warto dodać, że integralną częścią słownika jest płyta CD z nagraniami gwarowymi.

Przy sali szczelnie wypełnionej miłośnikami opoczyńskiej kultury ludowej, gości przywitał dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski oraz prowadzący to spotkanie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jerzy Misiurski. W promocji uczestniczyła także wicestarosta powiatu opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz oraz przedstawiciel Łódzkiego Domu Kultury Paweł Reising.

W gwarowy klimat zebranych wprowadziły dzieci z Kraśnicy, które pod kierunkiem Kamili Biniek-Kaczorowskiej zaprezentowały swój występ wokalny. Głos zabrał następnie autor słownika dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan. Przybliżył zebranym jak wyglądała praca nad słownikiem, zarówno ta badawcza jak i redakcyjna oraz co to w ogóle jest gwara. Podziękował również wszystkim informatorom, dzięki uprzejmości których publikacja ta mogła powstać. Dr Jan Łuczkowski opowiedział natomiast o zrealizowanej już wcześniej części projektu, która polegała na przeprowadzeniu dwóch konkursów gwary opoczyńskiej – I Konkursu Opoczyńskiej Gwary Mówionej oraz I Konkursu Opoczyńskiej Gwary Pisanej. Stanisława Dłużewska-Pawlik przytoczyła wiele ciekawych i nierzadko zabawnych informacji związanych z prowadzonymi latem tego roku badaniami terenowymi. Paulina Fura podsumowała z kolei cykl zakończonych nie dawno lekcji szkolnych, w trakcie których uczniowie kilku opoczyńskich szkół mogli bliżej zapoznać się z językiem gwarowym, tak charakterystycznym dla naszego regionu. Spotkanie uświetniła również scenka rodzajowa z wykorzystaniem gwary opoczyńskiej w wykonaniu Anny Orłowskiej i Zofii Warczyńskiej z Kraśnicy.

Na zakończenie spotkania promocyjnego wicestarosta Maria Barbara Chomicz na ręce Adama Grabowskiego przekazała do zbiorów Muzeum Regionalnego w Opocznie portret Marszałka Józefa Piłsudskiego na płytce ceramicznej, wykonany specjalnie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. List okolicznościowy dyrekcji Łódzkiego Domu Kultury odczytał Paweł Reising.

Dla wszystkich obecnych na promocji „Słownik gwary opoczyńskiej” dostępny był bezpłatnie.

(źródło: Muzeum Regionalne w Opocznie)

konspekt lekcji gwary opoczyńskiej

konspekt lekcji gwary opoczyńskiej

 

Prelekcja z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Lis 28 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie włączyła się w tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 27 listopada br. w naszej książnicy gościł p. Wiktor Pietrzyk, pracownik Muzeum Regionalnego w Opocznie. Na spotkanie przybyli uczniowie VII kl. Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie wraz z wychowawczynią p. Renatą Jurek. Organizatorką imprezy była Elżbieta Koćmiel, pracownik Czytelni.

Pan Wiktor wygłosił bardzo ciekawą prelekcję o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości, połączoną z prezentacją multimedialną. Wspominał o III rozbiorze Polski w 1795 r, po którym nasza ojczyzna zniknęła z mapy świata. Droga Polski do niepodległości była długa i ciężka. Mimo licznych powstań, wielu stoczonych bitew i oporu przeciwko zaborcom, dopiero w 1914 r. pojawiła się nadzieja na odzyskanie kraju, dogodna ku temu sytuacja militarno-polityczna, wybuch Wielkiej Wojny. Przytoczył nazwiska Wielkich Polaków, którzy widzieli konieczność wskrzeszenia państwa polskiego (Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty).

W listopadzie 1918 r., po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Pan Wiktor opowiedział też zebranym, jak wyglądała droga do niepodległości na ziemi opoczyńskiej. Wspominał, iż świętowanie obchodów niepodległości odbywało się na Placu Kościuszki.

Na zakończenie spotkania pan Wiktor Pietrzyk zaprosił obecnych do Muzeum Regionalnego w Opocznie do obejrzenia wystawy „Opoczyńskie drogi do Niepodległości”.

Spotkanie z Panem Romanem Czejarkiem

Lis 08 2018

W środę 7 listopada w naszej bibliotece odbyło spotkanie autorskie z panem Romanem Czejarkiem. Dziennikarz, radiowiec, pisarz, fotograf, konferansjer – kojarzony przede wszystkim z Programem 1 Polskiego Radia i „Lata z Radiem”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w naszej bibliotece. Pan Roman oczarował wszystkich przybyłych gości swoją elokwencją, wiedzą, inteligencją, urokiem osobistym, przytaczał zabawne sytuacje zza mikrofonu i zza sceny, mówił o blaskach i cieniach bycia rozpoznawalnym, o swoich zainteresowaniach. Autor książek : „Sekrety Szczecina”, „Sekrety Pomorza Zachodniego”, „Kochane Lato z Radiem” oraz „Polska według Czejarka”.
Pan Roman jest również miłośnikiem dalekich podróży i to stało się tematem przewodnim spotkania. Opowiedział i zilustrował nam swoje wyprawy na Kubę, do Peru, Laosu i Afganistanu. Najwięcej czasu poświęcił opowieściom na temat wyprawy badawczej na dno Kanionu Colca w Ameryce Południowej. Podczas wyprawy dziennikarz sporządzał dokumentację fotograficzną, pełnił też rolę rzecznika prasowego. Z wielkim rozrzewnieniem czytelnicy słuchali o peruwiańskiej szkole, która nosi imię Jana Pawła II.
Na koniec nie zabrakło oczywiście indywidualnych rozmów z gościem, autografów w jego książce oraz wspólnego, grupowego zdjęcia.
Dziękujemy serdecznie za przybycie oraz przyjazną atmosferę panu Romanowi i wszystkim uczestnikom tegoż spotkania.

« Nowsze - Starsze »