Cze 07 2019

Z wizytą w bibliotece…
06.06. 2019r. gościła w naszej bibliotece grupa
młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Radzicach. Uczniowie klas IV-VIII wraz z opiekunami zwiedzili podziemia Domu Esterki, gdzie znajduje się cela, w której przetrzymywano powstańców styczniowych. Następnie  zapoznali się z księgozbiorem Oddziału dla dzieci oraz wysłuchali historii narodzin biblioteki w Opocznie. Na zakończenie mili goście zapoznali się z zasadami korzystania z czytelni.
Zapraszamy do odwiedzania i korzystania ze zbiorów biblioteki.

Zapraszamy na koncert – Janusz Reichel.

Cze 01 2019

Janusz Reichel rozpoczął są działalność sceniczną na początku lat 80. udzielając się w dwóch nowosądeckich zespołach muzycznych nowofalowym Ego 4.5 (zespół zdobył wyróżnienie na wojewódzkim przeglądzie zespołów muzycznych w Nowym Sączu w 1983 roku i awangardowym No Pasaran (grupa zajęła drugie miejsce i nagrodę za kompozycje na podobnym festiwalu w 1984).
W 1986 roku Reichel założył punkowy zespół Zima. Grupa zajęła I miejsce w 1988 roku podczas wojewódzkiego przeglądu zespołów muzycznych w Radomiu.
Od 1991 roku Janusz Reichel występował jako bard piosenki ekologicznej. Od 1993 do 1994 rozwijał swoją współpracę z grupą Atman, a od 1996 wspomagał gitarowo zespół Archinta.
W 1996 jego utwór znalazł się na pierwszej składance Muzyka przeciwko rasizmowi, firmowanej przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Cały czas rozwijał swoją działalność solową.
Piosenki Janusza Reichela bardzo trudno jest określić jednym wspólnym mianem. Są to zwykle akustycznie wykonane kompozycje, z bardzo oszczędnym akompaniamentem (od 1997 roku również z gitarą elektryczną). Teksty poruszają różne problemy społeczno-filozoficzne;
od zatracenia się człowieka we współczesnym świecie konsumpcji, oderwania od natury, przez afirmację przyrody oraz radykalnej walki o jej przetrwanie, po promowanie wegetarianizmu
i krytykę etatyzmu instytucji państwowych.
Od 2004 roku wykłada na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania. Zajmuje się problematyką środowiskową i zarządzania strategicznego w różnych sektorach gospodarki (biznes, sektor publiczny i organizacje pozarządowe)

 

Wycieczka ze Szkoły Podstawowej w Radzicach.

Cze 01 2019

W dniu 31 maja 2019 roku naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radzicach Dużych. Była to ich pierwsza wizyta w naszej książnicy. Dzieci z zainteresowaniem oglądały księgozbiór, poznały zasady korzystania z biblioteki, wysłuchały legendy o Esterce oraz zwiedziły izbę pamięci Powstania Styczniowego.

Maj 15 2019

SPOTKANIE Z PANEM WIKTOREM BIERNACKIM

 

Na zakończenie obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK w naszej książnicy odbyło się spotkanie
z Wiktorem Biernackim, poetą, przewodnikiem turystycznym, byłym prezesem
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Organizatorką spotkania była bibliotekarka Elżbieta Koćmiel,
a uczestnikami imprezy uczniowie kl. VIII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie
wraz z nauczycielką p. Renatą Jurek.

Poeta poświęcił to spotkanie głównie tematyce bieszczadzkiej. Opowiadał zebranym o wydarzeniach związanych z historią ukochanych przez niego gór. Czytał swoje wiersze poświęcone Bieszczadom oraz powoływał się na utwory innych znanych poetów np. Edwarda Stachury, Cypriana Kamila Norwida czy Jerzego Harasymowicza, który wyznał:

„W górach jest wszystko co kocham

I wszystkie wiersze są w bukach

Zawsze kiedy tam wracam

Biorą mnie klony za wnuka”.

Pan Wiktor zaprosił do wybrania się w Bieszczady nie tylko poprzez zaprezentowaną poezję, ale także poprzez przygotowaną prezentację multimedialną. Dzięki niej można było podziwiać wspaniałe bieszczadzkie krajobrazy i różne atrakcje czekające na turystów oraz słuchać przepięknych piosenek o bieszczadzkiej krainie.

Poeta opowiedział też historię utworzenia Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wąglanką”, który działa przy naszej bibliotece. Zaprezentował wydawane tomiki poezji lokalnych twórców, zachęcał uczniów do pisania własnych wierszy oraz zaprosił na comiesięczne spotkania Klubu.

Maj 14 2019

Z wizytą w bibliotece…

Dnia 10 maja 2019r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie
w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek gościliśmy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie .

Instruktor Zofia Konecka zapoznała uczestników z historią biblioteki ,
funkcją i zadaniami jakie pełni.

Maj 10 2019

WARSZTATY POETYCKIE

   9 maja w naszej książnicy w ramach TYGODNIA BIBLIOTEK gościła Małgorzata Jurek, poetka z Opoczyńskiego Klubu Literackiego
„Nad Wąglanką”, który działa przy bibliotece. Poetka opowiedziała o swojej twórczości, początkach pisania i klubie literackim. Zachęciła dzieci do pisania własnych wierszy.

Następnie poprowadziła ona warsztaty poetyckie dla uczniów kl. V d Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opocznie pod  kierunkiem nauczycielki Justyny Nowak i bibliotekarki Elżbiety Koćmiel.

Dzieci pracowały w trzech grupach. Z wyrazów i fraz zaczerpniętych  z wierszy lokalnych twórców dzieci tworzyły własne utwory. Z powierzonych im zadań uczniowie wywiązali się znakomicie! Niektórzy zaprezentowali drzemiący w nich talent pisarski! Dlatego też zostali zaproszeni do biblioteki na kolejne spotkania.

Na zakończenie pani Małgosia przeczytała zebranym wiersze, z których zaczerpnęła materiały do warsztatów. Uczniowie mogli porównać swoje utwory z oryginalnymi.

 

Maj 09 2019

Maj 09 2019

„W kraj młodości szczęśliwy”- śladami Juliana Tuwima

        We wtorek, 30 kwietnia, w Galerii Arkady w Tomaszowie Mazowieckim zebrali się goście z okazji
100 rocznicy zaślubin Stefanii i Juliana Tuwima. Była to wielka miłość, od pierwszego wejrzenia, tych dwojga.

         W ramach tego spotkania odbył się wyjątkowy koncert poetycko-muzyczny pt. „Zaślubiny”. Podczas tego wydarzenia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Opocznie – Jerzy Misiurski czytał przepełnione uczuciem, piękne listy Tuwima do Stefanii.

         Kolejną miłością tego polskiego poety była Łódź – i wakacyjne miejsce – Inowłódz.
Opowiada o tym, książka pani Krystyny Ratajskiej „W kraj młodości szczęśliwy” .
Dzięki uprzejmości Mariusza Sobańskiego nasza biblioteka wzbogaciła się o kilka jej egzemplarzy.Zapraszamy do lektury i wędrówek śladami Juliana Tuwima po Łodzi, a szczególnie leżąpobliżu Opoczna przeuroczej miejscowości – Inowłódz.

 

NARADA PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU OPOCZYŃSKIEGO W DNIU 25.04.2019 R.

Kwi 30 2019

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie odbyła się narada dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego.
Spotkanie, w którym udział wzięło 18 bibliotekarzy z terenu powiatu opoczyńskiego poprowadziła Zofia Konecka – instruktor Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Opocznie.

Tematem przewodnim narady było podsumowanie działalności bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego w 2018 roku. Bibliotekarze poznali: ,,Zestawienie liczbowe z działalności bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego w 2018 roku” oraz ,,Analizę zakupów i czytelnictwa w bibliotekach publicznych powiatu opoczyńskiego w latach 2014 – 2018”. Zapoznali się także z opracowaniem: ,,Działalność bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego na tle innych bibliotek województwa łódzkiego w 2018 roku”.

Przedstawiono  zebranym działania, które należy podejmować w bibliotekach  na rzecz popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży ,,Młody czytelnik w bibliotece”.

Na koniec rozdano uczestnikom narady materiały szkoleniowe oraz prasę bibliotekarską  i regionalną.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Kwi 30 2019

« Nowsze - Starsze »