Maj 14 2019

Z wizytą w bibliotece…

Dnia 10 maja 2019r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie
w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek gościliśmy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie .

Instruktor Zofia Konecka zapoznała uczestników z historią biblioteki ,
funkcją i zadaniami jakie pełni.

Maj 10 2019

WARSZTATY POETYCKIE

   9 maja w naszej książnicy w ramach TYGODNIA BIBLIOTEK gościła Małgorzata Jurek, poetka z Opoczyńskiego Klubu Literackiego
„Nad Wąglanką”, który działa przy bibliotece. Poetka opowiedziała o swojej twórczości, początkach pisania i klubie literackim. Zachęciła dzieci do pisania własnych wierszy.

Następnie poprowadziła ona warsztaty poetyckie dla uczniów kl. V d Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opocznie pod  kierunkiem nauczycielki Justyny Nowak i bibliotekarki Elżbiety Koćmiel.

Dzieci pracowały w trzech grupach. Z wyrazów i fraz zaczerpniętych  z wierszy lokalnych twórców dzieci tworzyły własne utwory. Z powierzonych im zadań uczniowie wywiązali się znakomicie! Niektórzy zaprezentowali drzemiący w nich talent pisarski! Dlatego też zostali zaproszeni do biblioteki na kolejne spotkania.

Na zakończenie pani Małgosia przeczytała zebranym wiersze, z których zaczerpnęła materiały do warsztatów. Uczniowie mogli porównać swoje utwory z oryginalnymi.

 

Maj 09 2019

Maj 09 2019

„W kraj młodości szczęśliwy”- śladami Juliana Tuwima

        We wtorek, 30 kwietnia, w Galerii Arkady w Tomaszowie Mazowieckim zebrali się goście z okazji
100 rocznicy zaślubin Stefanii i Juliana Tuwima. Była to wielka miłość, od pierwszego wejrzenia, tych dwojga.

         W ramach tego spotkania odbył się wyjątkowy koncert poetycko-muzyczny pt. „Zaślubiny”. Podczas tego wydarzenia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Opocznie – Jerzy Misiurski czytał przepełnione uczuciem, piękne listy Tuwima do Stefanii.

         Kolejną miłością tego polskiego poety była Łódź – i wakacyjne miejsce – Inowłódz.
Opowiada o tym, książka pani Krystyny Ratajskiej „W kraj młodości szczęśliwy” .
Dzięki uprzejmości Mariusza Sobańskiego nasza biblioteka wzbogaciła się o kilka jej egzemplarzy.Zapraszamy do lektury i wędrówek śladami Juliana Tuwima po Łodzi, a szczególnie leżąpobliżu Opoczna przeuroczej miejscowości – Inowłódz.

 

NARADA PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU OPOCZYŃSKIEGO W DNIU 25.04.2019 R.

Kwi 30 2019

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie odbyła się narada dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego.
Spotkanie, w którym udział wzięło 18 bibliotekarzy z terenu powiatu opoczyńskiego poprowadziła Zofia Konecka – instruktor Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Opocznie.

Tematem przewodnim narady było podsumowanie działalności bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego w 2018 roku. Bibliotekarze poznali: ,,Zestawienie liczbowe z działalności bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego w 2018 roku” oraz ,,Analizę zakupów i czytelnictwa w bibliotekach publicznych powiatu opoczyńskiego w latach 2014 – 2018”. Zapoznali się także z opracowaniem: ,,Działalność bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego na tle innych bibliotek województwa łódzkiego w 2018 roku”.

Przedstawiono  zebranym działania, które należy podejmować w bibliotekach  na rzecz popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży ,,Młody czytelnik w bibliotece”.

Na koniec rozdano uczestnikom narady materiały szkoleniowe oraz prasę bibliotekarską  i regionalną.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Kwi 30 2019

„Libiszów i okolice dawniej i dziś”

Kwi 26 2019

Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie wzbogaciła się dzięki uprzejmości Panów Jana i Marcina Łuczkowskich o przepięknie wydaną monografię „Libiszów i okolice dawniej i dziś”.
Jest to praca zbiorowa wydana pod red. dr. M. Łuczkowskiego, staraniem Jerzego Bajerowskiego, urodzonego w Idzikowicach, a później mieszkającego w Buczku. Jemu to właśnie leżało na sercu ocalenie od zapomnienia miejsca swoich dziecięcych lat, a który to powierzył właśnie Panu dr. M. Łuczkowskiemu zadanie zebrania w całość historii parafii Libiszów nad którą pracowało ponad 20 osób.Została ona spisana na 336 stronach, na których znajdziemy również dawne jej fotografie. Wydana w 300 egz., dzięki Agencji Wydawniczej Paj – Press i jest dostępna w naszej bibliotece, i jej filii bibliotecznej w Libiszowie.

Monografia ta reprezentuje najbardziej kompletne i całkowicie ujęcie dziejów parafii Libiszów i miejscowej wspólnoty od jej powstania po współczesność.

W części pierwszej dowiadujemy się o początkach Libiszowa datowanych na wiek XIV oraz o zmianach administracyjnych i terytorialnych dokonujących się na tych terenach. Autor Andrzej Wróbel przedstawił bogaty i różnorodny materiale źródłowym z zasobów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział Tomaszów Mazowiecki dotyczący dziejów Libiszowa. Z artykułu Mirosława Szukały dowiadujemy się, że w okolica Libiszowa były prowadzone  badania archeologiczne. Nie przyniosły one wielkich odkryć, ale  w ich  wyniku stwierdzono na tych terenach ślady osadnictwa neolitycznego i kilka grobów ciałopalnych z początków epoki brązu. Pani Joanna Stępniewska ukazuje  legendę dotyczącą pochodzenia herbu Wieniawa, którym posługiwał się ród Libiszowskich i dzieje rodziny założyciela Libiszowa – Prandoty. Dowiadujemy się również  o życiu parafii w latach 1918-1939,  której funkcjonowanie jest związane nieodłącznie od wieków z duchownymi, jak zauważa ks. Rafał Piekarski.

W części drugiej autorzy: Paulina Fura, Włodzimierz Koperkiewicz, Lidia Świątek-Nowicka ukazują dzieje wsi przynależących do parafii Libiszów: Brzuza, Buczek, Idzikowice, Kruszewiec, Kruszewiec – Kolonia, Libiszów, Libiszów – Kolonia, Międzybórz, Sobawiny, okraszone przepięknymi zdjęciami dokumentującymi ważne wydarzenia i charakter każdej miejscowości. Pracownica MBP w Opocznie pani Zofia Konecka w artykule „Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie – filii bibliotecznej w Libiszowie” opisała początki funkcjonowania filii bibliotecznej
w Libiszowie, jej rozwój oraz zmieniające się oczekiwania miejscowej ludności wobec tej placówki.

W trzeciej części Pan Włodzimierz Koperkiewicz opisuje wsie już nieistniejące, a należące kiedyś do parafii Libiszów, a które przetrwały w nazewnictwie, gdyż jeszcze obecnie miejscowa ludność używa starych nazw na określenie tych części , które zostały włączone do większych miejscowości. Wiele miejsca poświęcono kulturze ludowej i twórczości artystycznej, z której słyną te tereny.
Pan dr Jan Łuczkowski przywołuje życie, którym tętniły te wioski za czasów naszych dziadów i pradziadów. Oczami wyobraźni widzimy te kolorowe jarmarki i odpusty które były wesołym przerywnikiem tej wówczas spokojnej, i monotonnej wsi oraz okazją do spotkań towarzyskich, czy też wesołe śpiewy i rozmowy towarzyszące kobietom skubiącym pierze albo też zgromadzonym przy przędzeniu.

Piąta część to biogramy osób związanych z parafia Libiszów, zasłużonych dla naszego kraju i swoich małych ojczyzn. Są tu wymienione m. in. sylwetki Antoniego Mizery – posła na Sejm Ustawodawczy 1919 roku, szanowanych pedagogów  – Franciszki i  Józefa Chałubińskich czy Jana Szczepańskiego, Adolfa Plicha – żołnierza AK. Bardzo wzruszający jest wywiad dr. Jana Łuczkowskiego z prof. dr. hab. Wiesławem Rzońcą z Uniwersytetu Warszawskiego. Wspomina on w nim swoich nauczycieli z Libiszowskiej podstawówki, bez których daru pedagogicznego nie byłby  w tym miejscu co teraz. Zawsze towarzyszy mu wielka tęsknota za rodzinnymi stronami do których stale powraca.

Publikację recenzował dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys, któremu tematyka wsi polskiej jest bardzo bliska. Napisał on słowo końcowe, w którym podkreślił, iż w przeszłości całe życie ludności wiejskiej toczyło się wokół parafii. Tam ona wrosła i realizowała większość swoich funkcji życia zbiorowego, utrwalając charakterystyczną dla siebie kulturę ludową.

Szkoda tylko, że tak wspaniałej publikacji nie towarzyszył większy rozgłos i reklama. Miejmy jednak nadzieję, że nie przejdzie bez echa i dotrze ona do zainteresowanego czytelnika.

 

 

Spotkanie z etnografem panem dr Janem Łuczkowskim

Kwi 08 2019

Wielkanoc coraz bliżej…Przygotowania do tych najważniejszych dla chrześcijan świąt i uroczystych dni celebrowanych przez wiernych w pełni.
O obrzędach, zwyczajach postnych i wielkanocnych w regionie opoczyńskim opowiadał w Miejskiej Bibliotece Publicznej 5 marca 2019 r. pan dr Jan Łuczkowski. Tego wybitnego opocznianina, społecznika, propagatora kultury ludowej i folkloru nie trzeba przedstawiać. Pan dr Łuczkowski w sposób niezwykle ciekawy i obrazowy mówił o znaczeniu religijnym, ale też kulturowym tego święta, co w nim stałe, a co się zmienia i wyróżnia nasz region. Młodzież biorąca udział w spotkaniu słuchała z niezwykłym zainteresowaniem o poszanowaniu tradycji i kultury ludowej. Miejmy nadzieję, że wiele wielkanocnych zwyczajów i obrzędów przetrwa długie lata, dając świadectwo kultury naszych pokoleń.

UWAGA CZYTELNICY!

Kwi 03 2019

W dniach od 8 do 16 kwietnia 2019 r. Oddział dla dzieci MBP w Opocznie będzie nieczynny z powodu skontrum (inwentaryzacji) księgozbioru.

Zapraszamy do korzystania z Wypożyczalni dla dorosłych, Czytelni oraz filii bibliotecznych naszej biblioteki.

Za utrudnienia przepraszamy!

Spotkanie autorskie w bibliotece

Mar 25 2019

23 marca 2019 roku znakomity trener Andrzej Strejlau oraz publicysta Jerzy Chromik spotkali się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie z fanami piłki nożnej i dobrej literatury. Motywem przewodnim spotkania była książka J. Chromika „On, Strejlau”.

Andrzej Strejlau to wielki znawca i pasjonat futbolu, były selekcjoner polskiej reprezentacji, ceniony komentator i ekspert w wielu stacjach telewizyjnych. Podczas wizyty w sposób niezwykle ciekawy i ze swadą opowiadał o futbolu i swoim życiu. Widzowie byli zachwyceni jego fachowością, serdecznością i ogromną kulturą osobistą. Podczas spotkania trener wracał wspomnieniami między innymi do swojej przygody z chińskim Shanghai Shenhua. Był bowiem pierwszym polskim trenerem w Chinach. Mówił również o rozłąkach z rodziną i podkreślał swój wielki podziw dla żony, na której barkach spoczywał cały dom.

Bardzo dziękujemy za spotkanie, które było okazją do poznania tajników pracy trenera, okoliczności powstania niezwykłej książki oraz spotkania dwóch niezwykłych postaci.

 

« Nowsze - Starsze »