Poznaj zawód dziennikarza

maj 15 2017

12 maja 2017 r. Miejską Bibliotekę Publiczną w Opocznie odwiedzili uczniowie kl. II b Gimnazjum z ZSS nr 2 w Opocznie wraz z nauczycielką Ewą Wilk. Młodzież spotkała się z dziennikarzami: Katarzyną Bobrek z „Tygodnika Opoczyńskiego” i Jerzym Misiurskim, dyrektorem MBP w Opocznie, a z wykształcenia dziennikarzem i bibliotekarzem.

Dziennikarstwo jest formą działalności zawodowej, która ma niezwykle doniosłe znaczenie dla sfery życia publicznego. Na spotkaniu wyjaśnione zostało pojęcie dziennikarstwa, omówiono gatunki dziennikarskie (informacyjne i publicystyczne), a szczególnie artykuł i wywiad. Podkreślano ważną rolę etyki zawodowej w dziennikarstwie. Młodzież zainteresowana była historią kariery zawodowej zaproszonych dziennikarzy, dopytywała się też, jak wygląda powszedni dzień dziennikarza, jakie przedmioty są na kierunku dziennikarstwa.

Pani Katarzyna omówiła i pokazała uczniom pierwszy numer „Tygodnika Opoczyńskiego”, który wydany był 27 czerwca 1997 r. Zwróciła też uwagę na zmianę formatu tygodnika w 2000 r., który trwa do chwili obecnej. Uczniowie zapoznali się też z kolejnymi czynnościami przy powstawaniu gazety.

Na zakończenie organizatorka spotkania – Elżbieta Koćmiel podziękowała dziennikarzom i przybyłym na spotkanie uczniom. Wiele zdobytych cennych informacji z pewnością będzie pomocna młodzieży przy wyborze profilu w szkole średniej lub kierunku studiów.

P1020614 P1020617 P1020618 P1020619 P1020620 P1020621 P1020622 P1020626